Oferim sessions de consultoria en:
- Estudis i projectes de distribució en planta
- Formació tècnica en sistemes d'organització del treball (Lean, 5S, SMED...)
- L'anàlisi, revisió i millora de fluxos de treball (gestió de compres i planificació, gestió de magatzems...)

C ConsultoriaT'ajudem a fer-ho possible

Ens incorporem amb interinatge a les vostres instal·lacions per liderar i dur a terme projectes de:
- Implantació de nous sistemes de treball (Lean, JIT, 5S, SMED)
- Implantació de software de gestió empresarial (ERP)

O OutsourcingHo fem possible

El software que proporciona les eines de suport que necessita la teva empresaZONA CLIENTS

ZONA AGENTS

T TOOLST'ho posem fàcil

La nostra eina online et permet: - Dur a terme una gestió del manteniment (inventari de maquinària, plans de manteniment, històric del manteniment realitzat, registres d'avaries...)

ZONA CLIENTS

ZONA AGENTS

T TOOLST'ho posem fàcil

Una organització és eficaç quan aconsegueix els objectius que s'ha fixat.

 

Una organització és eficient quan assoleix els millors resultats possibles en relació amb els recursos usats.

La Organització Industrial busca la màxima eficàcia i eficiència en les operacions i processos productius i logístics.

Consultors GQF us ajuda en la definició, implantació i seguiment de diferents tècniques d'Organització Industrial, partint de la premissa següent:

Els millors sistemes d'organització són aquells que adapten els conceptes teòrics a la realitat de cada empresa